ตรวจสอบรายชื่อสมาชิก

Sort by Event

No. วันที่และเวลาที่สมัคร เลขประจำตัว ชื่อ-นามสกุล Name-Surname โรงเรียน ห้อง ชื่อในเกม กิจกรรมที่เข้าร่วม
1 09-02-2022 13:50:40 51506 กฤตพล จิตวัฒนาศิลป์ Krittapol Jitwattanasilp โรงเรียนอัสสัมชัญ ม.5/7 Phuttto_ PARKOUR Championship
2 10-02-2022 12:22:46 52418 ธีรทัศน์ ไชยนิวัตรโภคิน Teeratat Chainiwatpokin โรงเรียนอัสสัมชัญ ม.4/4 xRealLisex PARKOUR Championship
PVP Championship
3 10-02-2022 12:23:34 58511 Jetichoti Ariyachotima โรงเรียนอัสสัมชัญ ม.4/4 Jetichoti PARKOUR Championship
PVP Championship
4 10-02-2022 20:54:01 57938 ณัฐนันท์ แสงมณี Nuttanun Sangmanee โรงเรียนอัสสัมชัญ ม.5/8 Peter PARKOUR Championship
5 11-02-2022 07:47:50 54843 กิติสินธ์ุู​ เจริญ​นิธิ Kitisin​ Charoennithi​ โรงเรียนอัสสัมชัญแผนกประถม ป.6/12 Kongfah2810 PARKOUR Championship
6 11-02-2022 08:31:58 54330 ศิวัชย์พสิษฐ์ เมฆินทรางกูร Siwatpasit Mekintharanggur โรงเรียนอัสสัมชัญ ม.1/4 hypergopro PARKOUR Championship
PVP Championship
Build Battle หัวข้อห้องเรียนในฝัน
7 11-02-2022 10:40:04 40095 ภัทร ศานติวัฒน์ Pat santiwatana โรงเรียนอัสสัมชัญ 6/4 Yoshiki PARKOUR Championship
PVP Championship
Build Battle หัวข้อห้องเรียนในฝัน
8 11-02-2022 11:37:12 54358 ปัณณเชษฐ์ สุรสรณเศรษฐ์ Pannachet Surasornnaset โรงเรียนอัสสัมชัญ ม.1/7 Mickey man2686 PARKOUR Championship
PVP Championship
Build Battle หัวข้อห้องเรียนในฝัน
9 11-02-2022 13:52:27 54961 ปรมัตถ์ แทนวันดี Tamwandee โรงเรียนอัสสัมชัญแผนกประถม ป.6/1 CoolMonkeyInGame PARKOUR Championship
PVP Championship
Build Battle หัวข้อห้องเรียนในฝัน
10 11-02-2022 15:25:12 58618 รัชชานนท ชูเชิดแต้สกุล Ratshanon Chucherdtaesakul โรงเรียนอัสสัมชัญ M1/3 EvozEnzo PARKOUR Championship
11 11-02-2022 19:23:17 48798 วีรภัทร Suarchawarat อื่นๆ - BMOESES PARKOUR Championship
PVP Championship
Build Battle หัวข้อห้องเรียนในฝัน
12 12-02-2022 02:25:28 55436 ธีรภัทร ยอดชาญ Theerapatr Yodchan โรงเรียนอัสสัมชัญ 6/6 JamesKyzzz PARKOUR Championship
PVP Championship
13 12-02-2022 02:28:59 51066 กรกฤษ เอยู นางาตะ kornkrit eyu nagata โรงเรียนอัสสัมชัญ 6/2 koenasan PARKOUR Championship
PVP Championship
14 12-02-2022 02:29:15 50855 เตชธรรม มีสัตย์ธรรม Taechatum Meesattum โรงเรียนอัสสัมชัญ 6/3 Misata_MST PARKOUR Championship
PVP Championship
15 12-02-2022 07:23:59 56489 ปกรณ์ จตุรภูมิทรัพย์ Pakorn jaturaphoomsap โรงเรียนอัสสัมชัญแผนกประถม 4/3 ApolloPhythios PARKOUR Championship
16 12-02-2022 10:06:21 58051 พรพงศ์ จันทร์มีทรัพย์ Pronpong Chanmeesap โรงเรียนอัสสัมชัญ ม2/2 magic7451 PVP Championship
17 12-02-2022 13:23:01 1103704669218 กฤตธเนศ์ เจริญดี​ทรัพย์สิริ​ KRITTANET JARUENDEESAPSIRI โรงเรียนอัสสัมชัญแผนกประถม ป. 4/4 Salmon2011 PARKOUR Championship
PVP Championship
Build Battle หัวข้อห้องเรียนในฝัน
18 12-02-2022 14:53:27 58098 จงพุฒิ มโนประกิจ Chongput manoprakij โรงเรียนอัสสัมชัญ ม1/4 Foxbygos PARKOUR Championship
PVP Championship
Build Battle หัวข้อห้องเรียนในฝัน
19 12-02-2022 19:26:39 54295 กันตินันท์ สัจจาริยกุล Gantinan Satjariyakul โรงเรียนอัสสัมชัญ ม.1/1 Yes_GoodNight PARKOUR Championship
PVP Championship
20 12-02-2022 22:23:29 54807 ณัฐพัชร์ จินตนานุรักษ์ Nattpat Jintananuruck โรงเรียนอัสสัมชัญแผนกประถม ป.6/1 sunson5152 PVP Championship
21 13-02-2022 10:06:27 57830 นรภัทร Lawanakhup โรงเรียนอัสสัมชัญแผนกประถม ป.2/5 pm PARKOUR Championship
PVP Championship
22 13-02-2022 12:01:20 56352 ด.ช.ชานน์ บริเวชชานนท์ Chanont Borivetchanont โรงเรียนอัสสัมชัญแผนกประถม ป.4/4 Iron man Tee PARKOUR Championship
PVP Championship
23 13-02-2022 14:04:30 57035 อธิพัชร์ พัชรธันยนันท์ Atiphat โรงเรียนอัสสัมชัญแผนกประถม ป3/2 PEAKON123 Build Battle หัวข้อห้องเรียนในฝัน
24 13-02-2022 18:08:01 54501 ภาคิน จตุรพลกุล Pakhin Jaturapholkul โรงเรียนอัสสัมชัญแผนกประถม ป.6/5 mochinosaurus PARKOUR Championship
25 13-02-2022 19:42:51 54959 วัฒนะสิริ จงเพิ่มวัฒนะผล chongpermwattanapol โรงเรียนอัสสัมชัญแผนกประถม p.Ep6/4 Techinzz PARKOUR Championship
PVP Championship
Build Battle หัวข้อห้องเรียนในฝัน
26 13-02-2022 19:47:52 55225 พศิน เผือกมงคล Pasin Puekmongkol โรงเรียนอัสสัมชัญ ม.1/1 porsche8832 Build Battle หัวข้อห้องเรียนในฝัน
27 13-02-2022 20:18:30 53571 รชกฤต หอมชื่น Rachakrit Homcheun โรงเรียนอัสสัมชัญ ม.2/3 Aizu2 PARKOUR Championship
PVP Championship
Build Battle หัวข้อห้องเรียนในฝัน
28 13-02-2022 20:31:44 53565 รัจน์รวี โกวิทยะวงศ์ Rathrawee Kowithayawong โรงเรียนอัสสัมชัญ 2/7 Obdolbaika PARKOUR Championship
PVP Championship
29 13-02-2022 21:47:38 55182 ภาวิต วงศ์เทพบุตร Phawit Wongthebbabudth โรงเรียนอัสสัมชัญ ม.3/8 threewitme PVP Championship
30 13-02-2022 21:56:15 57452 อิงควัจน์ inkawaj malawan โรงเรียนอัสสัมชัญ ม.3/6 arm PVP Championship
31 13-02-2022 22:16:31 53169 ฐิติโชค ตรังคสันต์ Thitichok Trangkasan โรงเรียนอัสสัมชัญ ม3/4 Nicknewbie1234 Build Battle หัวข้อห้องเรียนในฝัน
32 13-02-2022 22:31:26 53700 เสฏฐไชย งามสกุลรัตน์ Setthachai Ngamsakulrat โรงเรียนอัสสัมชัญ ม.2/8 Master_Pa PARKOUR Championship
PVP Championship
33 13-02-2022 22:53:11 56797 ภณ อัครลาวัณย์ Phon Akkaralawan โรงเรียนอัสสัมชัญ ม.4/4 Diseofer PARKOUR Championship
PVP Championship
Build Battle หัวข้อห้องเรียนในฝัน
34 13-02-2022 23:08:58 57364 ณฐกร ระเบียบโลก โรงเรียนอัสสัมชัญ ม.3/6 Donkung PVP Championship
35 13-02-2022 23:50:08 53754 อธิพัตร์ พิพัฒ์คณาพร Athiphat Phiphatkanaporn โรงเรียนอัสสัมชัญ ม.2/8 phuex7619 PARKOUR Championship
PVP Championship
36 14-02-2022 00:01:03 53407 nattaphat nattaphat thanajaruroj โรงเรียนอัสสัมชัญ 2/3 ntysmg4panpan PVP Championship
37 14-02-2022 00:08:31 51514 พศวรรต วนาธรรม podsawat wanatham โรงเรียนอัสสัมชัญ ม.5/2 psw_bush PARKOUR Championship
PVP Championship
Build Battle หัวข้อห้องเรียนในฝัน
38 14-02-2022 08:33:46 54091 กฤษฎิ์ เรืองฤทธิ์ Kris Raungrit โรงเรียนอัสสัมชัญ ม.1/6 zRaivaC PVP Championship
39 14-02-2022 08:37:07 54075 ธัญญพัฒน์ รักถิ่น TANYAPATTANA RAKTHIN โรงเรียนอัสสัมชัญ ม.1/2 CTR4347 PARKOUR Championship
PVP Championship
Build Battle หัวข้อห้องเรียนในฝัน
40 14-02-2022 08:38:59 53122 จีรภัทร ศรีมหาเอก Jeerapatr Srimahaek โรงเรียนอัสสัมชัญ ม.3/1 ItzFarZ_ PVP Championship
41 14-02-2022 08:44:08 53160 ศุภวิชญ์ อาภาวุฒิคุณ Supawich Arpavutikul โรงเรียนอัสสัมชัญ ม.3/1 MONWONTHEBRAVE PVP Championship
42 14-02-2022 08:57:17 53674 อรรจน์ชญาณ์ แสงศิลป์มณี Atchaya Saengsilmanee โรงเรียนอัสสัมชัญ ม.2/8 INDY_ExE PARKOUR Championship
PVP Championship
43 14-02-2022 09:03:22 56622 ศุภวิชญ์ กลกิจเกรียงไกร Suppawit Kolkijkreingkrai โรงเรียนอัสสัมชัญ 1/8 POTAE1204 PARKOUR Championship
PVP Championship
44 14-02-2022 09:05:35 58536 คณพศ เอกตระกูลเกษม Kanapoj Aektrakulkasem โรงเรียนอัสสัมชัญ ม.1/1 August2215T PARKOUR Championship
PVP Championship
45 14-02-2022 09:06:47 58497 สิรธีร์ ธรรมนิต Sirathee Thammanit โรงเรียนอัสสัมชัญ ม.4/9 Gatoxsd PARKOUR Championship
PVP Championship
46 14-02-2022 09:08:40 58541 วรพล อารยะกิตติพงศ์ Worapol Arayakittipong โรงเรียนอัสสัมชัญ ม.4/9 Fresssssh_ PARKOUR Championship
47 14-02-2022 09:41:11 57907 พลวัจน์ เลิศกิจคุณานนท์ Phollawaj Lerdkijkunanon โรงเรียนอัสสัมชัญ ม.2/8 _Peace_Gamer_ PARKOUR Championship
PVP Championship
Build Battle หัวข้อห้องเรียนในฝัน
48 14-02-2022 10:17:37 54143 ภานุวัฒน์ อรรถเลขาศักดิ์ โรงเรียนอัสสัมชัญ 1/7 NongPat PARKOUR Championship
49 14-02-2022 10:22:59 53477 พลภัทร ตั้สงวนนุช pholphat tangsanguannuch โรงเรียนอัสสัมชัญ ม.2/6 PazPotZean PARKOUR Championship
Build Battle หัวข้อห้องเรียนในฝัน
50 14-02-2022 10:24:56 52786 ณฐนนท์ กิตติพิพัฒน์ภูติ Nathanont Kittipipatputi โรงเรียนอัสสัมชัญ EPM3/1 ferry52786 Build Battle หัวข้อห้องเรียนในฝัน
51 14-02-2022 10:36:00 53624 ณฐพล รัตนมหาวงศ์ Nathapol Rattanamahawong โรงเรียนอัสสัมชัญ ม.2/3 SUSE PARKOUR Championship
PVP Championship
Build Battle หัวข้อห้องเรียนในฝัน
52 14-02-2022 10:36:54 54080 ภสิน ถาวรวิริยกุล Pasin Thawornwiriyakul โรงเรียนอัสสัมชัญ ม.1/7 PAIN_z PVP Championship
53 14-02-2022 10:37:11 53569 สวรรค์ ธรรมสุระกุล Sawan Thamsurakul โรงเรียนอัสสัมชัญ 2/3 RemuDaisuki PARKOUR Championship
PVP Championship
Build Battle หัวข้อห้องเรียนในฝัน
54 14-02-2022 13:29:09 36932 Peeraphat Singdach Peeraphat Singdach อื่นๆ P.5/1 mhee Inw za Build Battle หัวข้อห้องเรียนในฝัน
55 14-02-2022 14:47:33 53454 ณชกร โสภณ​รัตน์ Nachakorn Sophonrat โรงเรียนอัสสัมชัญ 2/4 TwoHP PARKOUR Championship
PVP Championship
Build Battle หัวข้อห้องเรียนในฝัน
56 14-02-2022 15:11:46 54354 กฤษกร เด่นไพศาล Krisakorn Denpaisal โรงเรียนอัสสัมชัญ ม. 1/7 TunkkyMilkkritz Build Battle หัวข้อห้องเรียนในฝัน
57 14-02-2022 15:12:55 57004 เด่นภูมิ เด่นไพศาล Denbhumi Denpaisal โรงเรียนอัสสัมชัญแผนกประถม ป.3/6 Steve PARKOUR Championship
PVP Championship
Build Battle หัวข้อห้องเรียนในฝัน
58 14-02-2022 15:32:26 -1 อนล ศรีรัตนชาญชัย Anon Sriruttanachanchai อื่นๆ ม.1 TimeStates PVP Championship
59 14-02-2022 15:33:45 53608 ปัณณวิชญ์ จันทภาพิพัฒน์ pannavit chantapapipat โรงเรียนอัสสัมชัญ ม.2/7 BenChinAmon PARKOUR Championship
PVP Championship
Build Battle หัวข้อห้องเรียนในฝัน
60 14-02-2022 16:17:47 56785 พีรวิชญ์ เชาว์สวัสดิ์ Pirawich Chaosawat โรงเรียนอัสสัมชัญ ม.4/2 ItsLiqhtinq PARKOUR Championship
PVP Championship
Build Battle หัวข้อห้องเรียนในฝัน
61 14-02-2022 16:19:44 56687 ติณห์ แซ่ลิ้ม Tin Saelim โรงเรียนอัสสัมชัญ ม.4/2 Tin_Deathless PARKOUR Championship
PVP Championship
62 14-02-2022 16:22:07 56786 นนท์ ชาวกัณหา Nont Chaokanha โรงเรียนอัสสัมชัญ ม.4/2 Kroniiii PARKOUR Championship
PVP Championship
63 14-02-2022 16:40:14 52822 ณปพล จารุธรรม Napaphon Charuthum โรงเรียนอัสสัมชัญ ม.3/4 B1ngzu PARKOUR Championship
64 14-02-2022 17:49:21 54133 ปภาวิชญ์ มั่นคงเจริญ Paparwish Mankongcharoen โรงเรียนอัสสัมชัญ 1/6 Zuuz9 PARKOUR Championship
65 14-02-2022 18:23:03 57026 ชาญนภัส วิรัชกุล Chanapat Viruchkul โรงเรียนอัสสัมชัญแผนกประถม ป.3/6 TestableHalo983 PARKOUR Championship
66 14-02-2022 18:33:43 58082 นนท์ ปาลกะวงศ ณ อยุธยา Nont palakawongse na ayutthaya โรงเรียนอัสสัมชัญ 1/5 ReuZ1o PVP Championship
67 14-02-2022 19:31:38 54150 สัญญพงษ์ ฐิรโฆไท Sanyapong Tirakotai โรงเรียนอัสสัมชัญ ม.1/8 painticular PVP Championship
68 14-02-2022 19:34:09 54370 สิรภพ ดีสารพัด Siraphop Deesarapad โรงเรียนอัสสัมชัญ ม.1/5 SiraphopAC141 PVP Championship
69 14-02-2022 19:49:33 52241 กฤติธี ศิริมหากุล krittite sirimahakul โรงเรียนอัสสัมชัญ ม.4/3 D_FATAL PARKOUR Championship
PVP Championship
70 14-02-2022 19:53:35 57348 อานนท์ณัฏฐ์ พรประภา Anonnat Phornprapa โรงเรียนอัสสัมชัญ ม.3/7 Sunny255 PVP Championship
71 14-02-2022 20:15:38 52913 โทราฮิโกะ เซโนโอะ Torahiko Senoo โรงเรียนอัสสัมชัญ ม.3/3 liltoravert PARKOUR Championship
PVP Championship
72 14-02-2022 20:41:39 54244 พิชญุตม์ บุณยางกูร Phitchayut Boonayangkool โรงเรียนอัสสัมชัญ ม.1/3 Gamer PVP Championship
73 14-02-2022 20:54:12 55126 จิรัฏฐ์ ชาติเศรษฐพงษ์ Jirath chatsettapong โรงเรียนอัสสัมชัญแผนกประถม ป.6/7 Jirath126 PARKOUR Championship
74 14-02-2022 20:56:06 53734 กฤติน เตชทวีทรัพย์ krittin techataveesub โรงเรียนอัสสัมชัญ ม.2/4 Boeingthegamer PVP Championship
75 14-02-2022 21:01:27 58492 อันดา ยมจินดา Anda Yomjinda โรงเรียนอัสสัมชัญ EP4/2 v8b PARKOUR Championship
76 14-02-2022 21:03:57 56344 สุประวีณ์ เตชทวีทรัพย์ Supravee Techataveesub โรงเรียนอัสสัมชัญแผนกประถม ป.4/8 airbusthegamer PVP Championship
77 14-02-2022 21:17:07 25759 สิงหเดช มณีพลอยเพ็ชร Singhadech Maneeploypeth โรงเรียนอัสสัมชัญ ม.6/6 Singhadech Build Battle หัวข้อห้องเรียนในฝัน
78 15-02-2022 01:47:47 53149 พงศ์ภีระ พุทธะบุญญารัศมิ์ Pongpeera Buddhaboonyaras โรงเรียนอัสสัมชัญ ม.3/2 NambyPamby_ PVP Championship
Build Battle หัวข้อห้องเรียนในฝัน
79 15-02-2022 08:55:10 51543 ภูมิปราชญ์ ชัยยงยุทธ Phoomprach Chaiyongyuth โรงเรียนอัสสัมชัญ ม.5/3 AlmondDrop87537 PARKOUR Championship
80 15-02-2022 08:58:00 51782 ศุภกร แห่ธงชัย Supakorn haethongchai โรงเรียนอัสสัมชัญ ม.5|3 SuperIceZ PARKOUR Championship
PVP Championship
81 15-02-2022 09:21:31 53568 อาทิตย์​ ชัยบุญญลักษณ์ A-thit​ Chaiboonyaluk โรงเรียนอัสสัมชัญ ม.2/6 MC_TIMSOM PARKOUR Championship
PVP Championship
Build Battle หัวข้อห้องเรียนในฝัน
82 15-02-2022 10:40:28 56831 รัตนธรรม อดิเทพสถิต Rattanatham Adithepsatit โรงเรียนอัสสัมชัญ ม.4/2 Chunnybelt PARKOUR Championship
PVP Championship
Build Battle หัวข้อห้องเรียนในฝัน
83 15-02-2022 10:42:32 56795 สิริภูมิ เกิดสิริโชค Siriphum Koedsirichok โรงเรียนอัสสัมชัญ ม.4/7 nicknamechan PARKOUR Championship
PVP Championship
Build Battle หัวข้อห้องเรียนในฝัน
84 15-02-2022 10:54:17 51778 วริษฐ์ อมรประยูร Warit Amornprayoon โรงเรียนอัสสัมชัญ ม.5/7 Babylunazzen PARKOUR Championship
85 15-02-2022 11:10:35 54256 ธาดาพงษ์ กังวาฬวงษ์ Thadapongsa Kungwanwongsa โรงเรียนอัสสัมชัญ ม.1/8 RimuruEXE PARKOUR Championship
PVP Championship
86 15-02-2022 14:55:47 58054 ฐาธนัชย์ เอื้อมงคลรัตน์ Dhathanat Auermongkolrat โรงเรียนอัสสัมชัญ 2/6 DEMONER PARKOUR Championship
PVP Championship
87 15-02-2022 14:59:48 54414 ชัยวัฒน์ ศักดิ์สุริยา Chaiyawat Saksuriya โรงเรียนอัสสัมชัญ 2/6 ape PARKOUR Championship
PVP Championship
88 15-02-2022 15:11:41 52302 ณัฏฐ์ จิตต์เที่ยง Nat Jitthiang โรงเรียนอัสสัมชัญ 4/7 SecretStory PARKOUR Championship
PVP Championship
89 15-02-2022 15:57:53 58486 ณัฐปพน ขุมทรัพย์ Nutpapon Khumsup โรงเรียนอัสสัมชัญ ม.1/8 Ody12354 PVP Championship
90 15-02-2022 16:22:56 55935 ธีธัช โตเขียว ธีธัช โตเขียว โรงเรียนอัสสัมชัญ 2/8 Irrenanstalten PVP Championship
91 15-02-2022 16:33:28 53603 พิชญะ ตั้งถาวรสิริกุล Pitchaya thangthavornsirikul โรงเรียนอัสสัมชัญ 2/3 EInelau PARKOUR Championship
PVP Championship
92 15-02-2022 16:36:07 53603 พิชญะ ตั้งถาวรสิริกุล Pitchaya thangthavornsirikul โรงเรียนอัสสัมชัญ 2/3 Einelau PARKOUR Championship
PVP Championship
93 15-02-2022 16:40:51 56352 ด.ช.ชานนท์ บริเวชชานนท์ Chanont Borivetchanont โรงเรียนอัสสัมชัญแผนกประถม ป.4/4 Tee Iron man PARKOUR Championship
PVP Championship
94 15-02-2022 17:09:13 58258 นทนที แว่นแก้ว Nothnatee Vankeaw โรงเรียนอัสสัมชัญแผนกประถม ป.1/1 Noth PARKOUR Championship
PVP Championship
95 15-02-2022 18:01:47 53412 วรพล จิรพินิจวงศ์ Vorapol Jirapinitwong โรงเรียนอัสสัมชัญ ม2/6 VorEr PARKOUR Championship
PVP Championship
96 15-02-2022 18:16:48 51549 วชิรวิชญ์ Wachirawit โรงเรียนอัสสัมชัญ ม5/5 KuayJames PARKOUR Championship
PVP Championship
97 15-02-2022 18:47:13 51585 ทัตติยะ สถิตชัยเจริญ Thattiya Sathitchaichareon โรงเรียนอัสสัมชัญ 5/8 TarThattiya PARKOUR Championship
PVP Championship
98 15-02-2022 19:23:50 53499 เสฏฐภัฏ ธำรงยศวิทยากุล Setthapat Thamrongyoswittayakul โรงเรียนอัสสัมชัญ ม.2/4 AstonMartin_n PARKOUR Championship
PVP Championship
99 15-02-2022 19:34:42 52949 รณพีร์ บุนนาค ronnapee bunnag โรงเรียนอัสสัมชัญ ม.3/8 music468 PARKOUR Championship
PVP Championship
100 15-02-2022 20:19:11 56858 ธรรศ รุ่งวิวัฒนกูล Tadd Rungwiwattanakool โรงเรียนอัสสัมชัญแผนกประถม EP 3/3 Tadd PARKOUR Championship
101 15-02-2022 21:02:27 54188 พันธุ์ธัช ธำรงยศวิทยากุล Phanthat Thamrongyoswittayakul โรงเรียนอัสสัมชัญศึกษา ม.1/8 Suuaal PARKOUR Championship
PVP Championship
102 15-02-2022 23:13:53 53043 อัครวินท์​ ศรีสวัสดิ์ Araarkwin​ seeswat โรงเรียนอัสสัมชัญ ม.3/6 Tunwa PVP Championship
103 15-02-2022 23:49:34 56390 นพวิทย์ กลกิจเกรียงไกร Noppawit Kolkijkriengkrai โรงเรียนอัสสัมชัญแผนกประถม ป.4/4 PROEZ PARKOUR Championship