คุณสมบัติผู้เข้าแข่งขัน PARKOUR

1. เป็นนักเรียนปัจจุบันโรงเรียนอัสสัมชัญ​, โรงเรียนอัสสัมชัญแผนกประถม, โรงเรียนอัสสัมชัญศึกษา, โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์, โรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการ
2. ไม่ได้เป็นทีมงานในการสร้างสนามแข่งขันและไม่เคยทดสอบระบบการแข่งขันมาก่อน
3. ผู้เเข่งขันจะต้องลงทะเบียนผ่านทาง เว็บไซต์ ก่อนการแข่งขัน
4. ผู้เข้าแข่งขันจะต้องเข้าสแตนบายในเกมส์ เวลา 09.45 น.
* OMAC / บุคลากรอื่นๆ สามารถลงทะเบียนรับเกียรติบัตรได้ แต่ไม่สามารถรับเงินรางวัลได้

หากมีการไม่ทำตามกติกา จะขอสงวนสิทธิ์ในการรับเกียรติบัตรและของรางวัล

กฏกติกาการแข่งขัน PARKOUR

1.เริ่มการแข่งขันเวลา 10.00 น.
2.ผู้แข่งขันสามารถกดปิดการมองเห็นผู้เล่นท่านอื่นเพื่อป้องกันการดันตกได้ที่ NPC ณ จุด START
3.ผู้แข่งขันจะต้องเดินทางข้ามอุปสรรค์เพื่อเข้าสู่เส้นชัย โดยไม่ตกจากพื้น หากตกจากพื้นจากต้องเริ่มต้นใหม่ที่จุด Checkpoint
4.ในเส้นทางจะมีจุด Checkpoint ผู้เข้าแข่งขันจะต้องทำ การ Chekpoint โดยกดที่ป้าย
5.ผู้เข้าแข่งขันที่เข้าเส้นชัยเป็นคนแรกจะเป็นผู้ชนะ
* ห้ามใช้โปรแกรมและน้ำยาในการช่วยเล่นหากมีการตรวจพบ จะถูกปรับตกรอบทันทีทุกกรณี
** ห้ามใช้ทางลัดในการโดด โดดตามเส้นทางเท่านั้น

หากมีการไม่ทำตามกติกา จะขอสงวนสิทธิ์ในการรับเกียรติบัตรและของรางวัล

รางวัลการแข่งขัน PARKOUR

รางวัลชนะเลิศ PARKOUR Championship
เงินรางวัล 1,000 บาท จำนวน 1 คน

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 PARKOUR Championship
เงินรางวัล 500 บาท จำนวน 1 คน

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 PARKOUR Championship
เงินรางวัล 300 บาท จำนวน 1 คน