คุณสมบัติผู้เข้าแข่งขัน Build Battle

1. เป็นนักเรียนปัจจุบันโรงเรียนอัสสัมชัญ​, โรงเรียนอัสสัมชัญแผนกประถม, โรงเรียนอัสสัมชัญศึกษา, โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์, โรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการ
2. ผู้เเข่งขันจะต้องลงทะเบียนผ่านทาง เว็บไซต์ ก่อนการแข่งขัน
3. ผู้เข้าแข่งขันจะต้องเข้าสแตนบายในเกมส์ เวลา 11.45 น.
* OMAC / บุคลากรอื่นๆ สามารถลงทะเบียนรับเกียรติบัตรได้ แต่ไม่สามารถรับเงินรางวัลได้

หากมีการไม่ทำตามกติกา จะขอสงวนสิทธิ์ในการรับเกียรติบัตรและของรางวัล

กฏกติกาการแข่งขัน Build Battle

1. ผู้แข่งขันสร้างห้องเรียนในหัวข้อ "ห้องเรียนในฝัน" ในพื้นที่ที่กำหนดเท่านั้น
2. ผู้แข่งขันเข้าตรวจสอบพื้นที่การสร้างของตนเองผ่านทาง เว็บไซต์
3. ระยะเวลาในการสร้างตั้งแต่วันที่ 16/02/65 เวลา.12.00 น. - วันที่ 17/02/65 เวลา.12.00 น.
4. บริเวรหน้าห้องเรียนจะต้องมีการ เขียนอธิบายแนวคิดและชื่อห้องติดไว้โดยใช้ book and quill

* ห้ามใช้โปรแกรมและน้ำยาในการช่วยเล่นหากมีการตรวจพบ จะถูกปรับตกรอบทันทีทุกกรณี

** ห้ามโปรแกรมช่วยเล่นทุกรูปแบบ หากมีการตรวจพบ จะถูกปรับตกรอบทันทีทุกกรณี

รางวัลการแข่งขัน Build Battle

รางวัลชนะเลิศ Build Battle
เงินรางวัล 1,000 บาท จำนวน 1 คน

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 Build Battle
เงินรางวัล 500 บาท จำนวน 1 คน

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 Build Battle
เงินรางวัล 300 บาท จำนวน 1 คน